لینک به وب سایت ما

با پیوند به وب سایت زمین لرزه، بازدید کنندگان از وب سایت و وب لاگ خود را در آگاهی از روش های مقابله با عوارض این حادثه طبیعی یاری نمایید.

پیوند متنی

کد HTML (جهت قرار دادن در سورس کد وب سایت و یا وبلاگ) :

نمونه: زمین لرزه

 

پیوند گرافیکی

کد HTML (جهت قرار دادن در سورس کد وب سایت و یا وبلاگ) :

URL مستقیم تصویر:

نمونه: آموزش اصول ایمنی زمین لرزه

 

پیوند گرافیکی جهت قرار گرفتن در امضای فارومی (انجمن گفتگو)

کد BB (با قرار گرفتن در محل امضا، تصویر و لینک را ایجاد می کند) :

کد مستقیم تصویر :

نمونه : آموزش اصول ایمنی مقابله با زلزله

 

کلیه عزیزان گرافیست می توانند در صورت تمایل طرح های جدیدی ارسال نمایند تا با نام خودشان در این محل قرار گیرد.